Recent Posts

Pages: [1]
1
Česky - obecná diskuse / O G.hn technologii
« Last post by admin on July 12, 2023, 05:09:21 pm »
  • The G.hn initiative is supported by the Home Grid Forum
  • Acronym for Gigabit homenetwork
  • Max. 250 nodeů
  • Norma definuje různé profily. e.g. Low - home automation, High - Residential gateway (internet)

Hlavní rysy:
  • Media independent - Transmitter je programovatelný pro různá media (plc, coax, phoneline)
  • multicarrier scheme based on windowed OFDM
  • FEC - quasi-cyclic low-density parity check (QC-LDPC)
  • One of the nodes is a domain master (DM). In case a DM fails, the DM function
    is passed to another node in the domain
2
G.hn devices / CA4201C
« Last post by admin on April 28, 2023, 10:08:20 am »
Place for discussing issues related to CA4201C and other G.hn class EoC devices
3
NetBazmek / Read this
« Last post by admin on November 21, 2022, 06:10:00 pm »
This is only discussion board for NetBazmek at this moment.

Homepage

If program do not work as you expect, try to describe what do you thing is wrong, including program version and keypresses you are use FROM PROGRAM START to POINT OF FAILURE.
4
Guangda devices / CA8004G
« Last post by admin on December 15, 2020, 12:37:11 am »
EoC Slave unit. Suitable for connection to Master CA8102

Link to shop
5
Guangda devices / CA4034
« Last post by admin on December 15, 2020, 12:36:16 am »
Device is targeted for data transfer over coax cable (terrestrial TV cabling) via connected master unit -  CA5200 or CA4302. Max data transfer rate on physical layer (PHY) is 700Mbps, max. real data transfer rate  (MAC) is 300Mbps. Max. allowed length of single coax cable is 1000m, max. allowed attenuation in terrestrial TV cabling structure is 60db.

Device is powered by MorningStar MSE1000 (HomePlugAV 2) chip. Device is backward compatible with devices powered by AR64xx (HomePlugAV).

Link to shop
6
Guangda devices / CA8102
« Last post by admin on December 15, 2020, 12:35:25 am »
Device is targeted to transfer data over coax cable (terrestrial TV cabling), to customer-provided equipment (CPE). Max data transfer rate on physical layer (PHY) is 1200Mbps, max. real data transfer rate (MAC) is 800Mbps. Max. allowed length on single coax cable is 1000m, max. allowed attenuation in terrestrial cabling structure is 60db.

Device is powered by MorningStar MSE2000 (HiFreq HomePlugAV 2) chip and is compatible only with Slave unit CA8004G. *Other Slave devices will not work with this Master unit.

Link to shop
7
Guangda devices / CA4302
« Last post by admin on December 15, 2020, 12:34:08 am »
Device is targeted for data transfer over coax cable (terrestrial TV cabling) into the connected Slave units. Max data transfer rate on physical layer (PHY) is 700Mbps, max. real data transfer rate  (MAC) is 450Mbps. Max. allowed length of single coax cable is 1000m, max. allowed attenuation in terrestrial TV cabling structure is 60db.

Device is powered by MornigStar MSE1000 (HomePlugAV 2) chip. Device is backward compatible with protocol HomePlugAV (AR64xx) and IEEE1901 (QCA74xx).

Link to shop
8
Guangda devices / CA5200
« Last post by admin on December 15, 2020, 12:31:31 am »
Device is targeted to data transfer over coax cable (terrestrial TV cabling) into the connected Slave units. Max data transfer rate on physical layer (PHY) is 700Mbps, max. real data transfer rate  (MAC) is 300Mbps. Max. allowed lenght of single coax cable is 1000m, max. allowed attenuation in terrestrial TV cabling structure is 60db.

Device is powered by Qualcomm QCA7410 (IEEE 1901) and is backward compatible with devices powered by AR64xx (HomePlugAV)

Link to shop
9
Česky - obecná diskuse / O technologii EoC
« Last post by admin on December 15, 2020, 12:26:35 am »

EoC je technologie sloužící k přenosu ethernetových rámců po koaxiálních TV kabelech - STA.


Obecný popis
Rozvody STA (Společná Televizní Anténa) jsou tzv. sdílené médium: Cokoliv nějaka jednotka vyšle, slyší všechny ostatní jednotky. Jistou vyjímkou jsou jen tzv. skryté uzly. EoC síť je tedy v principu podobná dříve používaným rozbočovačům (hub). Signál neprochází (je VELMI VÝRAZNĚ utlumen) přes aktivní prvky STA, zesilovače, multiswitche a pod. Tyto prvky je třeba přemostit za použití filtrů typu [low pass], či v STA typu strom připojit Master jednotku až za zesilovačem.


Frekvence
V rozvodech STA dnes potkáme signál DVB-T2 [474-786Mhz], případně satelitní mezifrekvenci [950–2150MHz], velmi vzácně pak CCIR radio [88-108Mhz]. EoC typu IEEE1901 používá frekvenci 5-67Mhz, EoC typu HomePlug-AV2 frekvenci 2-88Mhz, typ HiFreq HomePlug-AV2 používá frekvence 950-1250Mhz, a dnes již výběhový typ EoC HomePlug pak frekvenci 7,5-30Mhz.


Koexistence signálů
Jak je zjevné z předchozího výčtu frekvencí, tyto se nepřekrývají. Pouze HiFreq HomePlug-AV2 nelze nasadit do STA kde je zároveň satelitní mezifrekvence, nebo ho v takovéto kabeláži vhodně oddělit. Většina Master i Slave jednotek má vestavěn frekvenční filtr typu dolní propust (LowPass) který oboustranně propouští pouze užitečné frekvence a nežádoucí naopak tlumí. Modely které filtr z různých důvodů vestavěn nemají a je tudíž třeba použít filtr externí, je toto výslovně uvedeno v popisu zboží.


Popis systému
Systém je tvořen Master jednotkou a Slave jednotkami. Master jednotka poskytuje vzdálený management dostupný přes IP adresu. V managementu lze vidět jednotlivé připojené Slave jednotky, kvalitu jejich připojení, množství proteklých dat a podobně. Standardní Slave jednotku není třeba nijak konfigurovat, po připojení do STA se automaticky linkuje s masterem. Na jednu Master jednotku lze připojit několik desítek klientů. Master jednotku lze managovat pomocí WEB rozhranní, pomocí Cisco-like konzole přístupné vzdáleně přes SSH nebo telnet, či lokálně přes seriový port. Podporované přístupové protokoly se mohou lišit v závislosti na zařízení, SNMP protokol pro monitoring zařízení je však standardem.

Pages: [1]