Author Topic: O technologii EoC  (Read 3078 times)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 9
    • View Profile
O technologii EoC
« on: December 15, 2020, 12:26:35 am »

EoC je technologie sloužící k přenosu ethernetových rámců po koaxiálních TV kabelech - STA.


Obecný popis
Rozvody STA (Společná Televizní Anténa) jsou tzv. sdílené médium: Cokoliv nějaka jednotka vyšle, slyší všechny ostatní jednotky. Jistou vyjímkou jsou jen tzv. skryté uzly. EoC síť je tedy v principu podobná dříve používaným rozbočovačům (hub). Signál neprochází (je VELMI VÝRAZNĚ utlumen) přes aktivní prvky STA, zesilovače, multiswitche a pod. Tyto prvky je třeba přemostit za použití filtrů typu [low pass], či v STA typu strom připojit Master jednotku až za zesilovačem.


Frekvence
V rozvodech STA dnes potkáme signál DVB-T2 [474-786Mhz], případně satelitní mezifrekvenci [950–2150MHz], velmi vzácně pak CCIR radio [88-108Mhz]. EoC typu IEEE1901 používá frekvenci 5-67Mhz, EoC typu HomePlug-AV2 frekvenci 2-88Mhz, typ HiFreq HomePlug-AV2 používá frekvence 950-1250Mhz, a dnes již výběhový typ EoC HomePlug pak frekvenci 7,5-30Mhz.


Koexistence signálů
Jak je zjevné z předchozího výčtu frekvencí, tyto se nepřekrývají. Pouze HiFreq HomePlug-AV2 nelze nasadit do STA kde je zároveň satelitní mezifrekvence, nebo ho v takovéto kabeláži vhodně oddělit. Většina Master i Slave jednotek má vestavěn frekvenční filtr typu dolní propust (LowPass) který oboustranně propouští pouze užitečné frekvence a nežádoucí naopak tlumí. Modely které filtr z různých důvodů vestavěn nemají a je tudíž třeba použít filtr externí, je toto výslovně uvedeno v popisu zboží.


Popis systému
Systém je tvořen Master jednotkou a Slave jednotkami. Master jednotka poskytuje vzdálený management dostupný přes IP adresu. V managementu lze vidět jednotlivé připojené Slave jednotky, kvalitu jejich připojení, množství proteklých dat a podobně. Standardní Slave jednotku není třeba nijak konfigurovat, po připojení do STA se automaticky linkuje s masterem. Na jednu Master jednotku lze připojit několik desítek klientů. Master jednotku lze managovat pomocí WEB rozhranní, pomocí Cisco-like konzole přístupné vzdáleně přes SSH nebo telnet, či lokálně přes seriový port. Podporované přístupové protokoly se mohou lišit v závislosti na zařízení, SNMP protokol pro monitoring zařízení je však standardem.